Rekvalifikační kurzy

Cílem projektů podporujících rekvalifikace bylo zvýšit kvalifikace uchazečů a zájemců o zaměstnání, aby co nejvíce odpovídala současným potřebám zaměstnavatelů. Po absolvování rekvalifikačního kurzu získalo 45 % absolventů do roka stálé zaměstnání.

Díky projektu jsem se mohl angažovat ve stavební výrobě a tímto se i vrátit do života a sehnat práci. Jiří Plecháček, adresát projektu

Podívejte se, jak fondy EU pomáhají

Cílem projektu byl vznik programu na pomoc rodičům s dětmi při skloubení rodinného a pracovního života. Program zahrnoval individuální kariérní poradenství, po kterém si účastníci mohli zvolit modul Profesní vzdělávání, nebo kurz Základů podnikání. Doprovodnou službou byla možnost hlídání dětí v miniškolce, jejíž kapacita byla v rámci projektu navýšena.
 
Projekt byl zaměřen na podporu odborného vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu Svitavské nemocnice, a.s. Cílem projektu bylo prohloubení odborných znalostí zaměstnanců nemocnice. Díky projektu se 243 zaměstnanců zapojilo do 48 odborných vzdělávacích kurzů a zúčastnilo se stovky seminářů a konferencí.
 
Cílem projektu bylo rozvoj klíčových kompetencí a získání pracovních návyků uchazečům o zaměstnání ve věku do 25 let se základním vzděláním a pomoct jim tak při uplatnění na trhu práce a posílit jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. Díky individuálnímu přístupu a vhodně zvolené rekvalifikaci bylo účastníkům umožněno získat první pracovní zkušenosti ve všech okresech Pardubického kraje.
 
Inspirativní projekt, který byl zaměřen na pomoc ženám v předdůchodovém věku, byl realizován v okrese Rakovník. Byl určen pro nezaměstnané ženy po padesátce, které jsou stále aktivní a chtějí svůj život prožívat i nadále neomezeně a s plným nasazením. Program přinesl ženám možnost získat dovednosti a znalosti podporující jejich sebevědomí, které jim umožní podnikat zcela samostatně.
 
Obsahem projektu byly aktivity, které pomáhají odstranit bariéry absolventů středních a vysokých škol do 25 let věku při vstupu na trh práce. Jejich smyslem bylo zaktivizovat a motivovat účastníky k intenzivnímu hledání zaměstnání a jeho udržení. Práce s účastníky byla postavena na individuální pomoci osobních asistentů s přihlédnutím k osobnostním rysům a dovednostem jedince.
 
Obsahem projektu byla mezinárodní spolupráce mezi 9 organizacemi z ČR, Německa a Belgie v oblasti péče o děti v 21. století. Cílem bylo rozvíjet mezinárodní partnerství, ukázat jiný pohled na prorodinnou politiku a sociální systém a sdílet příklady dobré praxe. V rámci projektu byly zrealizovány výjezdy k partnerům, přednášky a vzdělávací semináře.
 
Obsahem projektu byly vzdělávací semináře pro pedagogy a pedagogické pracovníky v Moravskoslezském kraji. Vzdělávání se uskutečnilo ve dvou na sebe navazujících intenzivních seminářích vedených zkušenými odborníky z oborů loutkové umění, dramatiky a pedagogiky, které byly vedeny jak teoreticky, tak prakticky. Účastníci byli v dílnách seznámeni s druhy loutek, jejich animací, specifiky a jejich využitím při edukační činnosti.