Rozšiřování mateřských škol

V letech 2007–2013 bylo z evropských fondů podpořeno 133 mateřských škol. Jednalo se o projekty za 1,6 mld. Kč, zaměřené zejména na rekonstrukce, přístavby nebo nové výstavby budov mateřských škol, tak i na podporu nákupu vybavení.

Pokud bychom nezískali peníze z EU, zůstala by u nás malotřídka, školka už nešla dále nafukovat. Simona Beranová, zástupkyně ředitele MŠ Nehvizdy

Podívejte se, jak fondy EU pomáhají

Obec Homole a přilehlé obce na Českobudějovicku trpěly nízkým počtem míst ve školkách i nedostatkem prostoru, kde by se rodiče s dětmi mohli setkávat a aktivně trávit svůj volný čas. V rámci projektu došlo k rozšíření prostorů a kapacity školky. Předškolní vzdělávání zde zajišťuje pedagogický personál, který má k dispozici moderní IT vybavení.
 
V rámci projektu byly rozšířeny prostory mateřské školy v městysu Medlov, díky čemuž došlo ke zkvalitnění výuky a aktivit souvisejících s přípravou dětí na povinnou školní docházku. Jedná se zejména o oddělení lůžkové části od herních činností, vytvoření dostatečného prostoru pro vzdělávací i pohybové činnosti dětí, zabezpečení logopedické péče, vybavení PC a využití výukových programů v rámci jednotlivých aktivit.
 
Díky zřízení dětské skupiny projektu dochází k usnadnění návratu rodičů zpět do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené a k úspěšnému začlenění na příslušné pracovní pozice u zaměstnavatele, společnosti VF, a.s. Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci, kteří nemohou umístit své děti v mateřské škole, případně si nemohou dovolit financovat soukromou péči o tyto děti.
 
Projekt se zaměřil na zvýšení kapacity Mateřské školy Líně. Jeho realizací byl vyřešen kapacitní problém školky, došlo k rekonstrukci sociálního zařízení a výdejny jídel a uvolnila se místnost pro školní družinu. Došlo ke stabilizaci zázemí pro mladé rodiny v obci, zvýšení komfortu pro děti, rodiče i zaměstnance školky.
 
Předmětem projektu byl vznik dětské skupiny pro předškolní děti. Byly vypracovány individuální plány rozvoje a děti byly zapojeny do výchovného programu pod vedením zkušených pedagogů. Hlavní úlohou této skupiny byla podpora souladu pracovního a rodinného života, především rodičů pečujících o děti s poruchami autistického spektra (PAS), kteří se chtějí vrátit na trh práce.